My Image

Varstvo Osebnih Podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov


Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika. V primeru splenih strani v domeni slo-biz.com in njenih poddomenah - v nadaljevanju navajan z izrazom "spletišče" in "spletna stran", je posameznik - uporabnik, ki uporablja spletišče za svoje potrebe in namene, ali naključni obiskovalec, ki preko spletne strani poda svoje osebne podatke in s tem postane Uporabnik spletišča.


Izjava o varstvu osebnih podatkov je namenjena varovanju osebnih podatkov uporabnikov v skladu z ZVOP-1-UPB. Naključni obiskovalci spletišča lahko brez vsakršnih obveznosti posredovanja svojih osebnih podatkov pregledujejo vsebine na tej spletni strani in jim ni potrebno odkriti svoje identitete ter osebnih podatkov.


Z Izjavo o varstvu osebnih podatkov vam upravljalec spletišča slo-biz.com zagotavlja, da ne posreduje nobenih podatkov uporabnika, tako osebnih podatkov kot tudi ostalih podatkov, nikomur. Podatki so vedno uporabljani le znotraj sistema v okviru izjave uporabe osebnih podatkov, ki jih je uporabnik dal ob vpisu.


Pri izvajanju storitev v okviru spletišča slo-biz.com izhajamo iz spoštovanja določil ZVOP-1-UPB. V skladu z določili tega zakona in na temelju profesionalnega pristopa do izvajanja storitev upoštevamo naslednja načela:Spoštovanje zasebnosti in dostojanstva Uporabnika:


Vse podatke Uporabnikov in oseb, katerih skrbniki ali zakoniti zastopnik je Uporabnik, imajo naravo osebnih podatkov. S temi podatki ne glede na obliko, ravnamo z vso odgovornostjo, in uporabljamo v skladu z namenom spletne strani, zakonito in pošteno. Podatki so skrbno hranjeni v datotekah, do katerih ima dostop le pooblaščena oseba domene slo-biz.com.Namen uporabe osebnih podatkov


Namen uporabe osebnih podatkov in drugih podatkov Uporabnika je deklarirana ob vpisu in lahko vključuje tudi uporabo, ki je deklarirana v tem dokumentu.


Osebne podatke uporabnika uporabljamo za elektronsko komunikacijo z uporabnikom; za primerjavo in uporabo ter hranjenje teh podatkov z namenom izvedbe storitev; za zagotavljanje čim boljšega servisa uporabnikom v okviru zahtev, ki jih uporabnik da ob vpisu. V okvir namena uporabe osebnih in drugih podatkov se vključuje uporaba teh podatkov z namenom komuniciranja, seznanjanja o spremembah in vseh ostalih informacijah, ki so lahko pomembne za samo kvaliteto izvedene storitve in obveščanje o drugih spremembah spletne strani in uporabe podatkov uporabnika.

Izjavljamo, da ne pridobivamo nobenih podatkov Uporabnikov ali oseb, katerih skrbniki ali zakoniti zastopniki so Uporabniki, ki ne bi bili v skladu z namenom, za katerega pridobivamo in uporabljamo osebne in druge podatke Uporabnika. Njihova ustreznost z namenom uporabe podatkov se upošteva tako z vidika vsebine kot z vidika obsega podatkov.Varnost osebnih in drugih podatkov


Osebni podatki in drugi podatki Uporabnika ali osebe, katere skrbnik ali zakoniti zastopnik je Uporabnik, so v času uporabe ustrezno varovani.Osebna privolitev za hranjenje podatkov


Uporabnik preko oddaje kontaktnega obrazca ter drugih obrazcev ali posredovanja materiala za objavo na spletni strani poda osebno privolitev za pridobitev osebnih in drugih podatkov s strani skrbnika spletne strani Devetzvezdni KI in obdelavo teh podatkov v skladu z namenom, navedenim predhodno.Ažuriranje in izbris podatkov uporabnika


Uporabnik ima vedno možnost dostopa do svojih podatkov, spremembe in izbrisa le teh. Uporabnik lahko spremeni svoje podatke potom povezave, ki jo dobi v pozdravnem sporočilu. Od komunikacijskih sporočil se lahko odnaroči s pomočjo povezave, ki jo prejme na dnu vsakega sporočila. Od sporočil, ki zadevajo uporabo, hranjenje in izbris uporabnikovih podatkov iz vseh baz podatkov, lahko uporabnik komunicira s skrbnikom tako, da ga pokliče na njegov telefon, izkaže svojo identiteto in zahteva izbris. Elektronska pot za izbris podatkov je sledeča: Uporabnik na elektronski naslov: pozabi.slo-biz@9ki.org pošlje sporočilo s svojimi osebnimi podatki: Ime, Priimek, elektronski naslov, telefonska števila in v zadevo vpiše: "Izbris".  Po preverjanju identitete uporabnika in pravilnosti podatkov, bodo podatki upirabnika v zakonskem roku izbrisani iz zahtevane baze podatkov.Posredovanje osebnih in drugih podatkov Uporabnika ali osebe, katere skrbnik ali zakoniti zastopnik je Uporabnik:


Nobenih podatkov Uporabnika ali osebe, katere skrbnik ali zakoniti zastopnik je Uporabnik, tako osebnih podatkov kot tudi ostalih podatkov, ne posredujemo nikomur, uporabljamo jih izključno za doseganje namena, zaradi katerega smo jih pridobili in so deklarirani v tem dokumentu.


Ta dokument ima skrbnik pravico spremeniti brez, da bi o tem posebej obveščal uporabnika. Velja zadnja objavljena različica. Uporabniki, ki so podali osebne informacije so o spremembah obveščeni po elektronski poti. Drugi si pred vsakim obiskom preglejte ta dokument in druge ustrezne dokumente naštete spodaj.


Drugi pomembni dokumenti:

- Politika uporabe piškotkov
- Pogoji uporabe spletišča
- Omejitev odgovornosti​​​​​​​


Iz liste prejemnikov sporočil se lahko odnaročiš; v listi spremeniš svoje podatke ali zahtevaš 'pozabo' - izbris svojih podatkov na način kot je opisan v točki 'Ažuriranje in izbris podatkov uporabnika'​​​​​​​. ​​​​​​​