My Image

Pravno obvestilo in zavrnitev odgovornosti
​​​​​​​

Obvestilo velja za vse obiskovalce te strani. Prosim, da ga natančno preberete. Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel spodaj navedene pogoje uporabe spletne strani in se s temi pogoji strinja. Če se s pogoji ne strinja, naj zapusti spletno mesto.​​​​​​​
​​​​​​​


Podatki o skrbniku spletne strani 
​​​​​​​
​​​​​​​

​​​​​​​

Pravne informacije

Vse pravice pridržane. Obvestilo se nanaša na spletišče slo-biz.com in na vse podstrani v imenovani domeni, v nadaljevanju je uporabljen izraz 'spletišče' in spletna stran. Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) na spletišču so zaščitena z avtorsko in sorodnimi pravicami, katerih imetnik je skrbnik spletne strani. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo. Prepovedana je vsaka druga oblika uporabe vsebin spletišča za komercialne ali druge namene.


Omejitev uporabe informacij in gradiv

Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), objavljena na spletišču slo-bz.com, so lahko reproducirana le v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorski in sorodnih pravicah. Teh informacij in gradiv se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja skrbnika in lastnika spletišča. Podatki o skrbniku so navedeni v vrhu tega dokumenta. 


Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine te spletne strani mora biti uporabljeno polno ime skrbnika. Spletno mesto lahko vsebuje tudi informacije tretjih oseb in povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb, pri čemer skrbnik spletišča slo-biz.com ni odgovoren za njihovo vsebino in v zvezi s tem ne daje nobenih jamstev. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost skrbnika spletne strani v celoti izključena.


To pravno obvestilo lahko skrbnik spletne strani kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat veljavni obliki, zato je priporočeno, da se uporabniki natančno seznanijo z njegovo vsebino ob vsakem obisku spletnie strani. Uporaba spletne strani v nasprotju s tukaj navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletno stran v nasprotju s tukaj navedenimi pravili, je v celoti sam odgovoren za svoja ravnanja in za vse direktno in posledično nastale posledice.


Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletni strani so informativne narave. Skrbnik naredi vse, kar je vnjegovi moči, se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletni strani, vendar ne more jamčiti za njihovo točnost in celovitost in v zvezi s tem ne prevzema nikakršne odgovornosti. Vsak uporabnik sam je v celoti odgovoren za uporabo informacij.

Uporabniki uporabljajo spletno stran in na tej strani objavljene vsebine na lastno odgovornost. Niti lastnik, niti skrbnik, niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah spletišča slo-biz.com, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake, pomanjkljivosti v njihovi vsebini ali posledice uporabe na teh straneh uporabljenih informacij.


Skrbnik spletne strani je pozorno izbral ponudnika spletnih servisov tako, da bi spletna stran delovala varno za vsakega obiskovalca. Ponudnik servisov ves čas skrbi, da spletne strani ne bi bile okužene z virusi in, da bi se izognil kakršnimoli zlorabam njihove strojne in programske opreme, ki bi uporabniku povzročila težave ali škodo, Kljub temu skrbnik spletne strani ni odgovoren za nobeno škodo (vključno s tisto, ki jih povzročijo virusi), ki bi jo zaradi obiska spletne strani ali kakršnekoli njene uporabe uporabnik utrpel na računalniški opremi, mobilnem telefonu ali katerekoli drugi napravi in/ali aplikaciji, s katero je mogoče dostopati do te spletne strani. Prav tako skrbnik spletišča ni odgovoren za kakršno koli drugo vrsto škode, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletišča. Skrbnik spletišča si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletišča kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog, brez predhodnega obvestila, ter ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.


Varovanje osebnih podatkov in izbris

Dokument o varovanju osebnih podatkov in kako lahko zahtevate 'pozabi' - izbris vaših podatkov je navedeno v dokumentu: Varovanje osebnih podakov​​​​​​​. Do tega dokumenta lahko dostopate tako, da kliknete na gornjo povezavo.


Dopolnitev in spreminjanje dokumenta


Ta dokument ima skrbnik pravico spremeniti brez, da bi o tem posebej obveščal uporabnike. Velja zadnja objavljena različica. Uporabniki, ki so podali osebne informacije so o spremembah obveščeni. Drugi si pred vsakim obiskom preglejte ta dokument in dokumente naštete spodaj.

Drugi pomembni dokumenti:
​​​​​​​
​​​​​​​

- Politika uporabe piškotkov
- Varovanje osebnih podatkov

- Omejitev odgovornosti​​​​​​​


​​​​​​​

Pogoji uporabe spletišča

        


Vojko Kalan alias Vojko J Kalan

status: freelancer

Pravna oblika: fizična oseba


Naslov: Cesta dr. Tineta Zajca 17, 1241 Kamnik, Slovenia

Telefon: +386 40 691 006

Email: vojko@9zvezd.com


My Image