My Image

Vse informacije in gradiva na spletišču slo-biz.com, v nadaljnem besedilu navajane z besedo 'spletišče' in 'spletna stran', so informativne narave. Skrbnik naredi vse, kar je vnjegovi moči, se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletišču, vendar ne more jamčiti za njihovo točnost in celovitost in v zvezi s tem ne prevzema nikakršne odgovornosti. Vsak uporabnik sam je v celoti odgovoren za uporabo informacij.


Uporabniki uporabljajo spletišče in na teh straneh objavljene vsebine na lastno odgovornost. Niti lastnik, niti skrbnik, niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake, pomanjkljivosti v njihovi vsebini ali posledice uporabe na teh straneh uporabljenih informacij.


Skrbnik spletne strani ni odgovoren za nobeno škodo (vključno s tisto, ki jih povzročajo ali povzročijo virusi), ki bi jo zaradi obiska spletne strani ali kakršnekoli njene uporabe uporabnik utrpel na računalniški opremi, mobilnem telefonu ali katerikoli drugi napravi in/ali aplikaciji, s katero je mogoče dostopati do te spletne strani. Prav tako skrbnik spletišča ni odgovoren za kakršno koli drugo vrsto škode, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletišča. Skrbnik spletišča si pridržuje pravico, da kadarkoli in kakorkoli spremeni vsebino spletišča, na kakršenkoli način in ne glede na razlog, brez predhodnega obvestila, ter ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb. Skrbnik in njegovi sodelavci: pravne ali fizične osebe lahko kadarkoli spremenijo vsebino spletišča in jim o spremembah ni potrebno obveščati uporabnikov na kakršenkoli način.


Vse informacije na spletnih straneh so kreirane z namenom točne in ekzaktne predstavitve vsebine. Kljub temu niti skrbnik, niti ustvarjalci teh vsebin ne zagotavljajo, da jih uporabnik razume tako kot so predstavljene. Ker so informacije v pisni obliki, je interpretacija le teh odvisna od sposobnosti, razlage in širine pogleda, znanja informiranosti in drugih, kreatorju spletnih strani neznanih faktorjev, ki vplivajo na razumevanje vsebine uporabnika samega. Tako je uorabnik sam odgovoren, da preveri veljavnost informacij preden jih uporabi.


Skrbnik spletne strani ves čas dela na izpopolnitvi znanja in na spletni strani podanih informacij. Vendar nobeno branje ni zamenjava za strokoven nasvet. 


Preprosta uporaba strokovnih informacij iz spletnih strani po presoji uporabnika, ne zagotavlja želenega uspeha na kakršenkoli način. Uporabnikovo življenje, uspešnost uporabe sistemov in orodij iz te spletne strani ne zagotavlja rezultatov, ki so na spletišču navedeni. Rezultati so netipični in odvisni od mnogih dejavnikov, ki jih kreatorji vsebin, orodij in sistemov ne poznajo, ki se jih uporabnik lahko zaveda ali ne. Ta dejavnik obsega tudi osebno paradigmo, čeprav nanjo ni omejena.


Ta dokument ima skrbnik pravico spremeniti brez, da bi o tem posebej obveščal uporabnike. Velja zadnja objavljena različica. Uporabniki, ki so podali osebne informacije so občasno o spremembah obveščeni. Drugi si pred vsakim obiskom preglejte ta dokument in dokumente naštete spodaj.


Drugi pomembni dokumenti:

- Politika uporabe piškotkov
- Varovanje osebnih podatkov
- Pogoji uporabe spletnega mesta​​​​​​​
​​​​​​​

Omejitev odgovornosti