My Image

Po definiciji International Coach Federation je coaching interaktivni proces, v katerem coach z uporabo posebnih tehnik sproži procese, ki pomagajo posameznikom k hitrejšemu in učinkovitejšemu doseganju boljših rezultatov.

​​​​​​​

​​​​​​​

Coach v pogovoru s klientom uporablja posebej izbrana vprašanja. Ta vprašanja  vzpodbujajo samo-refleksijo, iskanje notranjih virov, še neodkritih možnosti in strategij. Coach ne predlaga rešitev in ne podaja sugestij klientu. Coaching temelji na vzpodbujanju miselnih procesov klienta, s katerimi klient pride do rešitev, do katerih bi sicer prišel veliko težje in veliko kasneje ali pa sploh ne.


Glavni cilj coaching procesa je, da klient v sebi najde vire in hkrati  zmanjša ovire do ciljev s prevzemanjem odgovornosti za vse, kar doživlja in tako zagotovi večjo samozavest in večjo uspešnost posameznika; hitrejše doseganje življenjskih in poslovnih ciljev in še več...

Coach lahko v procesu rasti - ko je to zares potrebno in s pristankom klienta - uporablja tudi metode mentorja in terapevta in svetovalca.

Kaj je 'Coaching'?

My Image

Coaching je proces med coachem in klientom, ki klientu pomaga da od tu, kjer v življenju je, pride tja, kamor hoče priti.

My Image

Kdo je mentor

in kaj počne?

Mentor vodi svojega varovanca - korak po korak - po znanih postopkih, da jih le-ta osvoji.

​​​​​​​Beseda mentor izhaja iz grške legende o starem izkušenem možu Mentorju. Mentor je bil Odisejev prijatelj, kateremu je Odisej ob odhodu v trojansko vojno zaupal skrb za dom in vzgojo sina Telemaha. Telemahu je bil Mentor vodnik in vzgojitelj. Beseda mentor torej predstavlja vodjo, učitelja, vzgojitelja, svetovalca, ki drugemu  človeku prenaša svoje izkušnje.

Danes je mentor človek z osebnimi, poslovnimi in strokovnimi izkušnjami in znanjem, ki skozi mentorski proces (Mentoring Process) prenaša svoje izkušnje, znanje spretnosti, kompetence, poznavanja, » znanstva« in povezave na tiste, ki le teh nimajo, ki bi jih pa radi pridobili (mentorci). Mentorski proces  je usmerjen v dve glavni področji delovanja, ki sta v popolnem sozvočju med seboj: področje svetovanja in prenosa kompetenc: poznavanja, znanja, spretnosti, kompetence, izkušnje in področje podpore: poslušati, opogumljati, stati ob strani. Pravi in dober mentor naj bi torej imel tudi znanja in sposobnosti coacha. Kajti mentor je tisti, ki pomaga mentcu najti pravo pot, namesto, da bi mu kazal rešitve. Je empatičen - je sposoben podoživeti čustveno izkušnjo; zna komunicirati in ga v vsakem trenutku zna opogumljati in mu pokazati na njegove uspešne korake. Tako kot coach ima tudimentor sposobnost nepresojanja. Bistvena razlika je v tem, da mentor mentorcu kaže korake in njihovo izvedbo, coach pa pomaga klientu, da te korake najde sam v svojih ali tujih izkušnjah in jih prične izvajati v svojem življenju - kdaar so mu le-ti seveda potrebni.

Kdo je svetovalec in kaj počne

My Image

Svetovalec je tisti, ki z nasveti usmerja. Nasvete podaja strokovnja iz nekega ozkega, strokovnega področja in jih običajno daje drugemu strokovnjaku iz istega ali zelo podobnega področja. Nasveti so vedno na nivoju znanja človeka na določenem področju in obarvana s čustvi trenutnega stanja.


Kdaj poiščemo svetovalca?


Svetovalca pridobimo, ko iščemo strokovno pomoč na področju, kjer sami nimamo dovolj znanja in smo časovno omejeni, da bi znanje lahko pridobili.


Svetovalca poiščemo tudi takrat, ko ne najdemo zadovoljujoče strokovne rešitve - sami nimamo dovolj znanja. Svetovalec ni učitelj. Svetovalec ni mentor. Svetovalec ni coach.

Preden človek uporabi nasvete svetovalca, mora strokovno področje vsaj okvirno obvladovati sam!

Življenjski kovč ti ne pove, kaj delaj. Ne daje ti življenjskih receptov. Življenjskemu kovču ni potrebno poznati področja, na katerem si klient želi napredovati. Življenjski coach pomaga klientu seči po njegovi polni moči. Mu pomaga najti njegove lastne cilje, ki jih hoče doseči. Mu pomaga da doseže kar hoče biti in kar hoče živeti!

Življenjski kovč je človek, ki zna opazovati. Človek, ki razume, pozna in je šolan za prepoznavanje človeških gonov, čustev in delovanja uma. Je dober poslušalec in opazovalec. Kovč je človek, ki klienta spodbuja, mu pomaga, da osebno raste, da si zaupa in zna graditi samozaupanje sam in ga spodbujati pri soljudeh. Kovč pomaga klientu oblikovati njegove osebne cilje tako, da so strukturirani in preverjeni. Tako sami po sebi pomagajo klientu, da si jih želi uresničevati in uresničiti. Kovč pomaga človeku, da najde rešitve tam, kjer jih ni iskal. Kovč ni le mehko empatično bitje, ki bi skupaj s klientom jokal v njegovih stiskah. Pomaga mu, da v vsaki (sedanji in pretekli) stiski najde rešitev za svojo sedanjost. In, če je treba poskrbi, da gre klient - v akcijo. ... poglej še: "Kaj je coaching?" (Kaj je kovčing?

Kdo je 'coach' (kovč)

in kaj počne?

My Image

Coach ti pomaga seči po tvoji polni moči. Pomaga ti najti cilje, ki jih hočeš doseči. Ti pomaga doseči, kar hočeš biti in kar hočeš živeti.

Kdo je terapevt

in kaj počne?

My Image

Terapevt je človek, ki skuša zdraviti - bolnega človeka, kateremu je bila najprej postavljena diagnoza.

Terapevt torej skuša zdraviti! Kajti nekatere terapije delujejo in druge ne. In nekatere terapije prinesejo popolnoma drugačne rezultate od pričakovanih.


Sam se kot coach ukvarjam z zdravimi ljudmi. Kajti verjamem, da je večina ljudi, ki ima raznovrstne osebne težave zdravih. V njihovem življenju se težave izrazijo skozi osebne stiske - skozi stres. Kot coach poznam metode, s katerimi posameznik spozna svet iz drugega zornega kota in se skozi coaching nauči sprejemati in obvladovati stres s preprostimi energijskimi metodami.


V slovenskem slovarju besed je pomen besede terapija zapisan takole:


terapíja -e ž (ȋ) zdravljenje: predlagati terapijo; odločiti se za terapijo; za uspešno terapijo je potrebna pravilna diagnoza; primerna terapija; učinkovitost terapije / individualna, skupinska terapija; psihiatrična terapija; terapija s kemičnimi sredstvi, terapija z električnim tokom


● publ. tudi najboljši avtomobil je včasih potreben terapije popravila
♦ med. delovna terapija ki z delom usposablja telesno, duševno prizadetega zlasti za opravljanje vsakdanjih opravil; fizikalna terapija fizioterapija; funkcionalna terapija ki z vajami usposablja prizadeti del telesa za opravljanje njegovih funkcij; kavzalna ali vzročna terapija s katero se želi odpraviti vzrok bolezni; mikrovalovna terapija elektroterapija z mikrovalovi; okupacijska ali zaposlitvena terapija pri kateri se zdravi s primerno dejavnostjo, z opravljanjem primernega dela.