S Coachingom za vodje v sebi poiščete vire, ki okrepijao vas in vašo karizmo In je seveda coach sposoben priti zraven
9KI Coaching, Vojko J Kalan, Kamnik, Cesta dr. Tineta Zajca 17, Osrednja Slovenija, 1241, SI. +386 40 691 006
Povej še drugim, kajti vsak potrebuje Coacha
Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share via e-mail

Povej naprej

Coaching s pomočjo Astrologije je hitrejši in bolj uspešen. Astrologija je pomembna za vse, ki so pripravljeni sprejeti odgovornost nase.

Tvoj polet se začenja danes. Naredi ta korak sedaj: Kliči:           040 691 006
        ali zahtevaj več informacij pisno:

Coaching z Vojkom je bil je hiter in lahek korak. Še preden sem končala prvi coaching sem že razmišljala o nadaljevanju…

- Nouha Ibrahim

Po definiciji International Coach Federation je coaching interaktivni proces, v katerem coach z uporabo posebnih tehnik sproži procese, ki pomagajo posameznikom k hitrejšemu in učinkovitejšemu doseganju boljših rezultatov.

Coach v pogovoru s klientom uporablja posebej izbrana vprašanja. Ta vprašanja vzpodbujajo samo-refleksijo, iskanje notranjih virov, še neodkritih možnosti in strategij. Coach ne predlaga rešitev in ne podaja sugestij klientu. Coaching temelji na vzpodbujanju miselnih procesov klienta, s katerimi klient pride do rešitev, do katerih bi sicer prišel veliko težje in veliko kasneje ali pa sploh ne.

Glavni cilj coaching procesa je, da klient v sebi najde vire in hkrati  zmanjša ovire do ciljev s prevzemanjem odgovornosti za vse, kar doživlja in tako zagotovi večjo samozavest in večjo uspešnost posameznika; hitrejše doseganje življenjskih in poslovnih ciljev in še več...

Kaj je coaching

Odkar sem bila na coachingu mi je življenje v radost in užitek.  V sebi sem našla vire, za katere sem prej komajda slutila.

- Mira

vojko@9ki.org

Življenjski Coaching, Poslovni Coaching, Coaching za vodje, coaching za športnike Coaching s pomočjo Astrologije je hitrejši in bolj uspešen. Astrologija je pomembna za vse, ki so pripravljeni sprejeti odgovornost nase. Moderen Coach s tradicijo - S prastarimi in modernimi prijemi Vojko Kalan - Življenjski Coach in Astrolog, Huna praktik Moderen Coach s tradicijo - S prastarimi in modernimi prijemi
9KI Coaching Coaching Sam Svoj Coach Več informacij